BHV Opleidingen

Algemeen
De Arbo-wet eist dat iedere werkgever de veiligheid van klanten en medewerkers moet kunnen garanderen. Indien u personeel in dienst heeft, bent u wettelijk verplicht tenminste één persoon aan te wijzen als Bedrijfshulpverlener. In geval van nood of direct gevaar moet deze bedrijfshulpverlener meteen de hulp kunnen geven die noodzakelijk is om letsel te beperken. Ook bij ziekte of afwezigheid van een BHV-er moeten de BHV-taken gewaarborgd blijven. Indien u geen BHV-er heeft aangewezen, kunt u van de Arbeidsinspectie een hoge boete krijgen. Ook de uitkering van uw verzekering kan gevaar lopen.

Deelname

De basis BHV opleidingen & trainingen zijn bestemd voor zowel ondernemers als werknemers van een bedrijf of instelling.

Inhoud van de training
De Basisopleiding BHV opleiding bestaat uit twee lesdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur. De korte, praktijkgerichte cursus wordt verzorgd door zeer ervaren docenten.
De volgende onderwerpen komen binnen deze bhv trainingen aan bod:

Onderdeel Eerste Hulp:
Alarmeren van BHV en algemene hulpverleningsregels
Uitwendige wonden
Oogletsels
Kneuzingen en verstuikingen
Botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels
Brandwonden
Reanimatie
Gebruik van de AED
Onderdeel Brandbestrijding en Ontruiming:
Brand en gevaren bij brand
De taak van de BHV-er bij een brand en een ontruiming
Voorbereiding van een ontruiming

Verkorte opleiding
Het is ook mogelijk om de BHV cursus binnen 1 dag te volgen. bhvbeter.nl heeft hiervoor een speciaal programma samengesteld. Hierdoor is het mogelijk om een kwalitatief goede cursus in een kort tijdsbestek te volgen. Want kwaliteit is wat bhvbeter.nl bij al zijn cursussen en trainingen waarborgd.

Netwerken

Arbo nieuws

  • Nieuws
  • Activiteiten

Bij het werken met gevaarlijke stoffen is het risico voor sommige medewerkers nog hoger dan voor and [...]

Veel bedrijven hebben op de werkvloer te maken met gevaarlijke stoffen. Dit brengt risico’s met zich [...]

In de nieuwe animatie van het Arboportaal leggen we uit hoe je leert van ongevallen binnen een bedri [...]

Congres: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Datum: 11 december 2019, 09:00 - 17:00. Lo [...]

Congres: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Datum: 26 november 2019. Locatie: Jaarbeur [...]

Activiteit. Datum: 15 november 2019, 09:00 - 17:00. Locatie: Nader te bepalen. Nóg een dag voor veil [...]